รายงานแผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2566

 

แผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน [Exel [ รายละเอียด]]   [PDF รายละเอียด]] 

newrainbow.gif

ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน  [Exel [ รายละเอียด]]   [PDF รายละเอียด]]

   โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) 

eRegist      กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice): การบริหารจัดการเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ด้วยแอปพลิเคชัน Joomla!  

 


ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตาม (ว6/2561)

picture1 10


 แนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

Digital Skills

Digital Plan 1  Digital Plan 2