สำนักงานโครงการ DLD-CDC เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ ประจำปี 2567

DLDCDC PROJECT

โครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ ประเทศไทย(DLD) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา(CDC) เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปี 2567 

 

คลิกลิงก์เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม >>>  http://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xAr-k-z2H5445D4w2N1nf7ebsiaBKd1Y 


สำนักงานโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ ประเทศไทย (DLD) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา(CDC) กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

โทร. : 0 2653 4444 ต่อ 4143, 1353

โทร. (มือถือ) : 08 0114 4014

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

LINE ID : dldcdccoag