รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราวในโครงการ CDC ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (บัดนี้ - 29 พฤศจิกายน 2565)

DLDCDC2023 Recruit GAO

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราวในโครงการ CDC ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด  ใบสมัคร 

ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง : ณ  ฝ่ายบริหารทั่วไป กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 3  กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมมหานคร ในวันและเวลาราชการ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร.0 2653 4444 ต่อ 4172 )