รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราวในโครงการ DLD-CDC ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (บัดนี้ - 30 กันยายน 2565)

DLDCDC2022 Finance and Accounting Analyst Recruit

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราวในโครงการ DLD-CDC ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด  ใบสมัคร 

สมัครด้วยตนเอง : ณ  สำนักงานโครงการ DLD-CDC ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 3  กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมมหานคร ในวันและเวลาราชการ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร.0 2653 4444 ต่อ 4143 )