ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราวในโครงการ CDC ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์

DLDCDC2022 Vet Recruit AUG2022

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราวในโครงการ CDC ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด  ใบสมัคร 

สมัครด้วยตนเอง : ณ  ฝ่ายบริหารทั่วไป กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ชั้น 3 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์  ในวันและเวลาราชการ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร.0 2653 4444 ต่อ 4172-3 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)