ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ในโครงการ CDC ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

DILC2022CDC GAO Final

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ในโครงการ CDC ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป