ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราวโครงการ CDC ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

DILC2022CDC GAO Candidates

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราวโครงการ CDC ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 

........................................................................................................................................................................................................................

DILC2022 GAO Recruit

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราวโครงการ CDC ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด  ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราวโครงการ CDC