ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราวโครงการ CDC ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

CDC DILC GeneralAdministrationOfficer 2022

announce  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราวโครงการ CDC

 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราวโครงการ CDC ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป