การประชุมระหว่างกรมปศุสัตว์กับคณะเจ้าหน้าที่จาก Brazilian Association of Animal Rendering (ABRA)

การประชุมระหว่างกรมปศุสัตว์กับคณะเจ้าหน้าที่จาก Brazilian Association of Animal Rendering (ABRA) หารือประเด็นเกี่ยวกับการนำเข้า animal by-products จากประเทศบราซิลมายังประเทศไทย วันที่ 14 มีนาคม 2560

6

1

2

3

4

5