ผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุม Asia-Pacific Quadripartite One Health Workshop 2023

s 3145742

 

 

ผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุม Asia-Pacific Quadripartite One Health Workshop 2023

********************************
นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ นายวัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศเข้าร่วมประชุม Asia - Pacific Quadripartite One Health Workshop 2023 ระหว่างวันที่ 5 -8 กันยายน 2566 ณ โรงแรม Marriott Marquee Queen’s park กทม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิกที่ทำงานในด้านสาธารณสุข สุขภาพสัตว์ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค Asia Pacific ประมาณ 35 ประเทศเข้าร่วมการประชุม

โดยจตุภาคี (Quadripartite) ประกอบด้วย WHO FAO WOAH และ UNEP ได้ร่วมกันจัดการประชุมนี้เพื่อให้ประเทศสมาชิกเห็นความสำคัญของแนวทางการดำเนินงานสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health ที่มีความเกี่ยวข้องกันในด้านสุขภาพของคน สัตว์ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม การควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน โรคระบาดสัตว์ข้ามพรมแดน และมีความมุ่งหวังให้ประเทศสมาชิกสามารถดำเนินการทำ One Health Joint Plan of Action ในระดับประเทศต่อไป ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนไทยจาก กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมด้วย

********************************
“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”