🇩🇰 🇹🇭 อัครราชทูตที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สถานทูตเดนมาร์ก เข้าหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการและการค้าปศุสัตว์

s 2162823

 

 

🇩🇰 🇹🇭 อัครราชทูตที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สถานทูตเดนมาร์ก เข้าหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการและการค้าปศุสัตว์
***************************
วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. สพ.ญ. วนิดา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ (กรป.)
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ กรป. ให้การต้อนรับ Mr. Henning Høy Nygaard, Minister-Counsellor of the Royal Danish Embassy
พร้อมด้วยผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการและการค้าปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์
**********************
“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”