ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการเจรจา FTA Thai - EU ด้านปศุสัตว์

1

 

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ณ ห้องประชุมพระพิรุณ โดยมี สพ.ญ. วนิดา แจ้งประจักษ์ ผอ. กรป นางสาวรวินันท์ ฉ่ำเฉลิม ผอ. กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มกอช. พร้อมผู้แทนจาก มกอช. กรป. กสก. สคบ และ สพส. เข้าร่วมการประชุมฯ