"ประชุมพิจารณาการขอเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ภายใต้การจัดทำความตกลงการค้าไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์"

1

 

 

"ประชุมพิจารณาการขอเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ภายใต้การจัดทำความตกลงการค้าไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์"

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาการขอเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ภายใต้การจัดทำความตกลงการค้าไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผ่านระบบการประชุมวิดีโอทางไกล (Zoom meeting) โดยมีผู้แทน กรป. สพส. อยส. และ กสก. เข้าร่วมการประชุมฯ