คณะสมาชิกเลขาธิการ GASL ของ FAO เข้าหารือผู้บริหารกรมปศุสัตว์

1

 

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย สพ.ญ. วนิดา แจ้งประจักษ์ ผอ. กรป. ผู้แทน กรป.  และสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ให้การต้อนรับ Ms. Shirley Tarawali GASL Chair และรองอธิบดี International Livestock Research Institute ประเทศเคนยา Mr. Eduardo Arce Diaz GASL Manager, Ms. Lavinia Scudiero, GASL FAO Consultant พร้อมคณะสมาชิก GASL (Global Agenda for Sustainable Livestock Multi-stakeholder Partnership) และเจ้าหน้าที่ FAO Regional for Asia Pacific ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข กรมปศุสัตว์ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting) เพื่อเข้าขอบคุณกรมปศุสัตว์ที่ให้การสนับสนุนในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุม Global Agenda for Sustainable Livestock Multi-stakeholder Partnership ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และในโอกาสที่ทางคณะ GASL เข้าเตรียมความพร้อมของสถานที่จัดงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2566