กรมปศุสัตว์จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

1

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.45 น.นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ทั้ง 4 ท่าน คณะผู้บริหารของกรมปศุสัตว์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์เข้าร่วมพิธี เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท 
 
ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์ รวมถึงประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ ณ แถบสัญลักษณ์ (Banner) “ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์” บนเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 VDOพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯ