×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/dldforeign/domains/dldforeign.dld.go.th/public_html/webnew/images/Website2565/Activities/2565_06_16_vietnam_courtesy_meeting
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/Website2565/Activities/2565_06_16_vietnam_courtesy_meeting

เจ้าหน้าที่จากกรมการผลิตปศุสัตว์เวียดนาม เข้าเยี่ยมกรมปศุสัตว์

23595กรมปศุสัตว์ได้อนุญาตให้คณะเจ้าหน้าที่จากกรมการผลิตปศุสัตว์ (Department of Livestock Production; DLP) แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย Ms. Pham Thi Kim Dung; Head of Animal Breeding Development, Mr. Nguyen Van Tinh; Head of Legal Improvement Development และ Mr. Nguyen Vu Ninh; Specialist เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการกำหนดข้อกฎหมายและนโยบายเพื่อสนับสนุนการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ กรมฯ ได้มอบหมายให้ ผอ. กรป. และผู้แทน สพพ. และ กสส. นำเสนอเรื่องระบบการผลิต การจัดการฟาร์มและการพัฒนาพันธุ์โคเนื้อและโคนมในประเทศไทย ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ DLP

ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะเจ้าหน้าที่ DLP จะได้เดินทางไปเยี่ยมชมและดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม จ.นครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างระบบการผสมพันธุ์ในปศุสัตว์

{gallery}Website2565/Activities/2565_06_16_vietnam_courtesy_meeting{/gallery}