กรมปศุสัตว์ให้การต้อนรับและหารือประเด็นปศุสัตว์ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฮังการี ประจำประเทศไทย

2565 02 14 017

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้แทนจาก กรป. สตส และ กสบ. ให้การต้อนรับคุณ Sandor Sipos (ชานโดร์ ชีโปช) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอังการีประจำประเทศไทย ณ ห้องพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 

เพื่อเข้าหารือในประเด็นด้านการปศุสัตว์ทั้งในด้านการขอให้ฝ่ายไทยตรวจประเมินระบบการผลิตสุกรเพื่อการส่งออกสำหรับสายพันธุ์ Mangalica และการติดตามการพิจารณา ASF regionalization ของสาธารณรัฐฮังการี รวมถึงประเด็นด้านความร่วมมือด้านการเกษตร ที่จะมีโครงการความร่วมมือทั้งจากฝ่ายกรมปศุสัตว์และฝ่ายฮังการี จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1. โครงการ Animal Welfare Information Exchange และ

2. โครงการ Enchanging the Laboratory Capacity for Disinfectant Efficacy Test

ทั้งนี้ ฝ่ายฮีงการีก็ได้กล่าวขอบคุณฝ่ายไทยในการให้ความร่วมมือ รวมถึงฝ่ายฮังการียังได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - ฮังการี ครบรอบ 50 ปี ในปี 2566 นี้ด้วย