การประชุมเพื่อจัดทำคำตอบเเบบสอบถามไข่เเละผลิตภัณฑ์ไข่เพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป

S 39878701S 39878703

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. กรป. ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำคำตอบเเบบสอบถามไข่เเละผลิตภัณฑ์ไข่เพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรปซึ่งจัดขึ้นในรูปเเบบ Hybrid โดยมี น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ. กรป.ในฐานะประธานการประชุม เเละ กรป. เป็นฝ่ายเลขาฯ การประชุม พร้อมด้วยผู้เเทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้เเก่ สพส. สตส. อยส. กสก. เเละ สคบ. เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาเเนวทางการจัดทำคำตอบเเบบสอบถามดังกล่าว

โดยได้กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำคำตอบเเบบสอบถามในเเต่ละหัวข้อเเละขอให้ดำเนินการจัดส่งคำตอบเเบบสอบถามให้ กรป. รวบรวมภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ กรป. จะดำเนินการสรุปเเละเสนอขึ้นกรมเพื่อขอให้กรมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป