×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/dldforeign/domains/dldforeign.dld.go.th/public_html/webnew/images/Website2565/Activities/2564_12_15_Lunch-talk_WTO
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/Website2565/Activities/2564_12_15_Lunch-talk_WTO

โครงการสัมมนาวิชาการ มาตรการการค้าและข้อตกลงภายใต้พันธกรณี WTO

กิจกรรมสัมมนาวิชาการ มาตรการการค้าและข้อตกลงภายใต้พันธกรณี WTO โดย กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

WTO 15122021 27

 ?วันที่ 15 ธันวาคม 2564 กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กรมปศุสัตว์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง มาตรการการค้าและข้อตกลงภายใต้พันธกรณี WTO โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กรป. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สพส. สตส. สกม. กผง. สคบ. กผส. กสส. กสบ. กวป. และ กรป. เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และผู้ที่สนใจทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดย application Zoom และ Facebook live

การสัมนาวิชาการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ได้เข้าใจกฏระเบียบการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญภายใต้พันธกรณีของ WTO ในภาคสินค้าปศุสัตว์ และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการโควตานำเข้าสินค้าปศุสัตว์ตามพันธกรณีที่เกิดจากกรอบความตกลงเขตการค้าเสรี หรือ FTA ของประเทศไทย และทราบถึงภาพรวมการค้าสินค้าเกษตรไทย การกำกับดูแลสินค้าเกษตรโควตาภาษี (TQR) 23 รายการตามกรอบ WTO และกิจกรรมกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร (กองทุน FTA) 

โดยหัวข้อการสัมมนาประกอบไปด้วย

  • กฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศที่สำคัญ ภายใต้พันธกรณี WTO โดย นางปองวลัย พัวพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนสินค้าเกษตร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  • พันธกรณีทางการค้าสินค้าปศุสัตว์ภายใต้กรอบข้อตกลง FTA และการบริหารจัดการโควตานำเข้าสินค้าปศุสัตว์ โดย นายศุภกิจ สรรค์ศุภกิจ ผู้อำนวยการส่วนเศรษฐกิจการค้าเสรี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • การเสวนาหัวข้อ การนำเข้า ส่งออกสินค้าปศุสัตว์และกรณีพิพาทที่น่าสนใจ โดย นางปองวลัย พัวพันธ์ นายศุภกิจ สรรค์ศุภกิจ และ นางบุณฑริกา กระจ่างวงษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบงานด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กรมปศุสัตว์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

 

ลิงค์วิดีโอสำหรับรับชมย้อนหลัง : https://fb.watch/9-M0I-V5v9/

 lunch talk WTO flyer

 

เอกสารประกอบการบรรยาย :

1. กฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศที่สำคัญภายใต้พันธกรณี WTO โดย นางปองวลัย พัวพันธ์

2. พันธกรณีทางการค้าสินค้าปศุสัตว์ภายใต้กรอบความตกลง FTA การการบริหารจัดการโควตานำเข้า โดย นายศุภกิจ สรรค์ศุภกิจ

3. กรณีพิพาทภายใต้พันธกรณี WTO โดย นางปองวลัย พัวพันธ์

 

{gallery}Website2565/Activities/2564_12_15_Lunch-talk_WTO{/gallery}