×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/dldforeign/domains/dldforeign.dld.go.th/public_html/webnew/images/Website2565/Activities/2564_11_11_seminar-cdc
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/Website2565/Activities/2564_11_11_seminar-cdc

การเสวนาออนไลน์ภารกิจด้านการต่างประเทศ หัวข้อ “โครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา”

messageImage 1636601401545

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. กรป. ได้จัดการเสวนาออนไลน์ภารกิจด้านการต่างประเทศ หัวข้อ “โครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา” โดย น.สพ. วัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ. กรป. ในฐานะหัวหน้าโครงการความร่วมมือ ฯ เป็นผู้เปิดการเสวนา ซึ่งการเสวนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งโครงการ หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการย่อยภายใต้โครงการความร่วมมือดังกล่าว โดย ส.พญ. รวินท์นิภา พิพัฒน์ภานุกูล และ ส.พญ. ทิวาพร งามเลิศ กรป. และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ดำเนินโครงการย่อยที่ได้รับทุนสนับสนุน 2 โครงการ คือ

  • 1. โครงการพัฒนาแอพลิเคชั่นบนเว็บและโทรศัพท์มือถือสำหรับพยากรณ์พื้นที่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดย ผชช. วีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม สคบ.
  • 2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพ้องปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์ด้วยทักษะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิตัล โดย สพ.ญ. นันทพร วันดี สสช.
    เข้าร่วมบรรยายถึงลักษณะการดำเนินงานโครงการย่อยที่ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการความร่วมมือดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอขอรับทุนภายใต้ภารกิจหลักของหน่วยงานและเป็นไปตามเงื่อนไขที่แหล่งทุนกำหนด

{gallery}Website2565/Activities/2564_11_11_seminar-cdc{/gallery}

ข้อมูลโดย กลุ่มวิเทศสัมพันธ์