×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/dldforeign/domains/dldforeign.dld.go.th/public_html/webnew/images/Website2564_2021/news/external_activities/2564_09_13_SENASICA
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/Website2564_2021/news/external_activities/2564_09_13_SENASICA

การประชุมหารือทางวิชาการร่วมกับสำนักงานแห่งชาติด้านสุขอนามัยความปลอดภัยและคุณภาพของการเกษตรและอาหารของเม็กซิโก (SENASICA)

Screen Shot 2021 09 13 at 101037 PM

เมื่อวันที่ 13 - 14 กันยายน 2564 อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ผู้แทนจาก สพส. กสก. และ กรป. เข้าร่วมการประชุมหารือทางวิชาการร่วมกับสำนักงานแห่งชาติด้านสุขอนามัยความปลอดภัยและคุณภาพของการเกษตรและอาหารของเม็กซิโก (SENASICA)โดยมี นายพิศาล พงศาพิชณ์ เป็นประธานร่วมของฝ่ายไทย
สรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ ดังนี้
1. ฝ่ายเม็กซิโก ได้นำเสนอกฎระเบียบข้อกำหนดและขั้นตอนการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์จากสัตว์ของเม็กซิโก ซึ่งเม็กซิโกได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเม็กซิโกมีสถานะปลอดโรคซึ่งได้การรับรองโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก(OIE) เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) โดยไม่ต้องใช้วัคซีนควบคุม และฝ่ายไทยได้สอบถามถึงขั้นตอนดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
2. ผู้แทน กสก. ได้นำเสนอ กฏระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ของไทย ซึ่งฝ่ายเม็กซิโก สอบถามขั้นตอนรายละเอียดในการเดินทางไปตรวจรับรองแหล่งผลิตในต่างประเทศ
3. ผู้เเทน สพส. ได้นำเสนอข้อมูลระบบและมาตรฐานการเลี้ยงผึ้งและการผลิตน้ำผึ้งของไทย ซึ่งฝ่ายเม็กซิโก สอบถามรายละเอียดในการตรวจรับรองสินค้าดังกล่าวเช่น แผนงานการตรวจย้อนกลับของสินค้าดังกล่าว
ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้มีผู้ประสานระหว่างหน่วยงานของไทยและเม็กซิโก เพื่อใช้ให้การติดต่อประสานงานและการจัดการประชุมหารือในปีต่อไป โดยในส่วนของไทย มี มกอช. เป็นผู้ประสานงาน

{gallery}Website2564_2021/news/external_activities/2564_09_13_SENASICA{/gallery}

ข้อมูลโดย กลุ่มเอเชียและอเมริกา