กรมปศุสัตว์ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

1

 

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าลงนามถวายพระพรฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง และห้อง 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพ กองเกษตรสารนิเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์