กรป. ศึกษาดูงาน ณ ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

149497

วันที่ 28 เมษายน และ 6 พฤษภาคม 2565

คณะเจ้าหน้าที่ กรป. นำโดย นางนพพร กล่ำเอม หัวหน้ากลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยนายสัตวแพทย์ผู้ประสานงานระหว่างประเทศ นักวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี น.สพ. คมสัน รุ่งเรือง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับและเป็นประธานการศึกษาดูงาน โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. การบรรยายลักษณะงานโดยสังเขปของหน่วยงานภายในด่านฯ สุวรรณภูมิ ซึ่งประกอบด้วย

1.1 ส่วนงาน CE ได้แก่ การออกใบอนุญาตนำเข้า - ส่งออกสัตว์เลี้ยง ขั้นตอนการนำสัตว์เลี้ยงเข้าประเทศผ่านทาง cargo
1.2 ส่วนงานตรวจสินค้าและกักกัน (นำเข้า) ได้แก่ ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารและตรวจปล่อยสินค้า และอาหารสัตว์นำเข้า
1.3 ส่วนงานสุนัขดมกลิ่นและเวรท่า ได้แก่ การนำสุนัขดมกลิ่นตรวจสอบสัมภาระผู้เดินทางเพื่อควบคุมและป้องกันการลักลอบนำซากสัตว์ที่อาจมีการปนเปื้อนของโรคระบาดเข้าสู่ประเทศได้ ปฏิบัติงานตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 เป็นต้น
1.4 ส่วนงานสารวัตร เช่น งานอายัดซากสัตว์และดำเนินคดี และเป็นหน่วยสนับสนุนงานอื่นๆ ทั้งหมด
พร้อมชมวิดีทัศน์การปฏิบัติงานของทีมสุนัขดมกลิ่น

2. เยี่ยมชมดูงาน ณ คลังสินค้านำเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ เยี่ยมชมงานห้องตรวจสุนัขและแมว และการปฏิบัติงานจริง ณ ตึก CARGO EXPORT

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ กรป. ได้เพิ่มพูนความรู้ แนวคิด และลักษณะงานใหม่ ๆ ด้านการกักกันสัตว์ภายในประเทศและระหว่างประเทศ และเป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างสองหน่วยงาน