×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/dldforeign/domains/dldforeign.dld.go.th/public_html/webnew/images/Website2565/Activities/2565_02_14_DILC_aniversary
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/Website2565/Activities/2565_02_14_DILC_aniversary

กรป. บริจาคปัจจัยและสิ่งของจำเป็นให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

DILC aniversary09

เนื่องในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ กรป. ได้ร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของจำเป็นให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี โดยมีสิ่งของบริจาค เช่น นมกล่อง กระดาษชำระ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ถุงขยะดำ หน้ากากอนามัย สบู่เหลว ของเล่นเด็ก เป็นต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานบูรณาการประสานการปฏิบัติและสนับสนุนงานร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

โดยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 กรมปศุสัตว์ได้มีคำสั่งที่ 151/2554 เรื่องจัดตั้งกองปศุสัตว์ต่างประเทศ (กปต.) เพื่อให้เกิดการดำเนินงานด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ 

กองปศุสัตว์ต่างประเทศ ได้มีการจัดกลุ่มงานเพื่อดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

 1. กลุ่มความร่วมมือทางวิชาการและการค้า
 2. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 3. ฝ่ายบริหารทั่วไป

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 638/2556 กรมปศุสัตว์ได้มีคำสั่งจัดตั้ง "กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ (กรป.)" ซึ่งเป็นการเปลี่ยนชื่อของหน่วยงาน เพื่อให้มีการเรียกชื่อหน่วยงานเป็นไปตามผลการพิจารณาของ อ.ก.พ.ร. และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีภารกิจมากขึ้น 

วันที่ 1 เมษายน 2558 ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557 กรมปศุสัตว์ได้มีคำสั่งที่ 232/2558 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีการแบ่งกลุ่มงานใหม่ ดังนี้

 1. กลุ่มความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ
 2. กลุ่มการค้าปศุสัตว์และกฎระเบียบระหว่างประเทศ
 3. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
 4. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
 5. ฝ่ายบริหารทั่วไป

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 กรมปศุสัตว์ได้มีคำสั่งที่ 611/2559 แต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยใช้ชื่อ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ โดยมีการแบ่งกลุ่มงานใหม่ ดังนี้

 1. กลุ่มความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ
 2. กลุ่มการค้าปศุสัตว์และกฎระเบียบระหว่างประเทศ
 3. กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบงานปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
 4. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
 5. ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 กรมปศุสัตว์ได้มีคำสั่งที่ 927/2562 ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในกรมปศุสัตว์ โดยมีการเปลี่ยนชื่อกลุ่มภายใน กรป. เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมกับภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

 1. กลุ่มพหุภาคีปศุสัตว์และองค์กรระหว่างประเทศ
 2. กลุ่มทวิภาคีปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
 3. กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบงานปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
 4. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
 5. ฝ่ายบริหารทั่วไป

เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

{gallery}Website2565/Activities/2565_02_14_DILC_aniversary{/gallery}