รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นายสัตวแพทย์

 2023DILC VET3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1

 new

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   ในตำแหน่ง นายสัตวแพทย์  

file pdf download icon iconscom 68954  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

file pdf download icon iconscom 68954  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

file pdf download icon iconscom 68954  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

ขอให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นายสัตวแพทย์  เข้ารับการสอบประเมินฯ 

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 
เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 3

ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 0 2653 4444 ต่อ 4172 - 4173


แหล่งข่าว : ฝ่ายบริหารทั่วไป กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 

#DLDfamily, #DoWithHeart, #MakeItQuick, #MakeItHappen "

0 2653 4444 ต่อ 4172 - 4173
International Livestock Strategies and System Development Group
Division of International Livestock Cooperation #DILC 
Department of Livestock Development #DLD 
Ministry of Agriculture and Cooperatives #MOAC 
+66 2653 4444 - 4172 - 4173