แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์

 2023DILC VET3

i updateประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

file pdf download icon iconscom 68954  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

file pdf download icon iconscom 68954  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมาเข้ารับการสอบประเมิน

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566  

ณ ห้องประชุมชัยอัศวรักษ์ ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 3

ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 0 2653 4444 ต่อ 4172 - 4173


แหล่งข่าว : ฝ่ายบริหารทั่วไป กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 

#DLDfamily, #DoWithHeart, #MakeItQuick, #MakeItHappen "

0 2653 4444 ต่อ 4172 - 4173
International Livestock Strategies and System Development Group
Division of International Livestock Cooperation #DILC 
Department of Livestock Development #DLD 
Ministry of Agriculture and Cooperatives #MOAC 
+66 2653 4444 - 4172 - 4173