รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์

DILC2023 Candidates Vet 3

 

file pdf download icon iconscom 68954  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมาเข้ารับการสอบประเมิน

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566  

ณ ห้องประชุมชัยอัศวรักษ์ ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 3

ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 0 2653 4444 ต่อ 4172 - 4173


แหล่งข่าว : ฝ่ายบริหารทั่วไป กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 

#DLDfamily, #DoWithHeart, #MakeItQuick, #MakeItHappen "

0 2653 4444 ต่อ 4172 - 4173
International Livestock Strategies and System Development Group
Division of International Livestock Cooperation #DILC 
Department of Livestock Development #DLD 
Ministry of Agriculture and Cooperatives #MOAC 
+66 2653 4444 - 4172 - 4173