รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ จำนวน 3 อัตรา (23 พ.ค. - 9 มิ.ย. 2566)

 DILC2023 Recruit Vet 3 v1

download  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นายสัตวแพทย์  จำนวน  3  อัตรา  new.gif

 download คลิกดาวน์โหลด  ใบสมัคร 

การรับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กรมปศุสัตว์ ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 - 9 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 0 2653 4444 ต่อ 4172 - 4173

DILC2023 Recruit Vet 3 v1


 แหล่งข่าว : ฝ่ายบริหารทั่วไป กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 

#DLDfamily, #DoWithHeart, #MakeItQuick, #MakeItHappen "

0 2653 4444 ต่อ 4172 - 4173
International Livestock Strategies and System Development Group
Division of International Livestock Cooperation #DILC 
Department of Livestock Development #DLD 
Ministry of Agriculture and Cooperatives #MOAC 
+66 2653 4444 - 4172 - 4173