รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราวในโครงการ CDC ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ (27 มีนาคม - 28 เมษายน 2566)

2023 Vet Recruit DLDCDC March20231

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราวในโครงการ CDC ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ new.gif

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด  ใบสมัคร 

การรับสมัคร : ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(Email) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 - 28 เมษายน 2566 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 0 2653 4444 ต่อ 4172-3, 1353


 แหล่งข่าว : สำนักงานโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ ประเทศไทยและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค ประเทศสหรัฐอเมริกา (DLD-CDC COAG)

#DLDfamily, #DoWithHeart, #MakeItQuick, #MakeItHappen "

0 2653 4444 ต่อ 4172-4173
International Livestock Strategies and System Development Group
Division of International Livestock Cooperation #DILC 
Department of Livestock Development #DLD 
Ministry of Agriculture and Cooperatives #MOAC 
+66 2653 4444 - 4172-4173