สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat : MRCS) รับสมัครงาน

corporate office flat color vector 260nw 1777471469

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat : MRCS) ประกาศรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 

1. Nevigation Operations Specialist

2. Personal Assistant to CEO

โดยปฏิบัติงานที่ MRCS นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ผู้ที่สนใจ สามารถกรอกข้อมูลสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ==> shorturl.at/tGKQY

พร้อมทั้งส่ง

[ ] Cover letter ความยาวไม่เกิน 1 หน้าครึ่ง (ระบุตำแหน่งที่สมัครด้วย)

[ ] Curriculum Vitae ความยาวไม่เกิน 5 หน้า

ไปยังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทาง email ==> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

 

สอบถามรายละเอียมเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ โทร 0 2653 4444 ต่อ 1352

Mekong Job PR