ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราวในโครงการ CDC ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

DLDCDC 2023 GAO3 Congrats

  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราวในโครงการ CDC ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวและปฏิบัติงาน  ในวันที่ 17 มกราคม 2565  ณ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กรมปศุสัตว์ ชั้น 3 ตึกชัยอัศวรักษ์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร.0 2653 4444 ต่อ 4172

 

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราวในโครงการ CDC ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประเมินสมรรถนะ : วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กรมปศุสัตว์ ชั้น 3 ตึกชัยอัศวรักษ์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร.0 2653 4444 ต่อ 4172

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราวในโครงการ CDC ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ครั้งที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราวในโครงการ CDC ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ครั้งที่ 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราวในโครงการ CDC ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด  ใบสมัคร 

ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง : ณ  ฝ่ายบริหารทั่วไป กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 3  กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมมหานคร ในวันและเวลาราชการ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร.0 2653 4444 ต่อ 4172 )