ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ก.พ. 2565

announce ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ บซ.กรป.11/2565)