ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

announce ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ บซ.กรป.5/2565)