ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

announce ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ บซ.กรป.35/2564)