ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

announce ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ บซ.กรป.34/2564)