ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/06/2021)

announce ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,800.47 บีทียู ยี่ห้อ Eminent รุ่น EER 1202+AER36N1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ บจ.กรป.22/2564)