ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/06/2021)

announce ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ บซ.กรป.31/2564)