เวทีวิชาการปศุสัตว์ออนไลน์ ครั้งที่ 20

LivestockAcademicTalk20
กรป. ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม
ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. รูปแบบออนไลน์  ในหัวข้อ
"การต่างประเทศและบทบาทของ กรป.
ในการสนับสนุนการปศุสัตว์ของประเทศไทย"
ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting
Meeting ID : 999 608 0005
Passcode : 234205
.
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลิงก์  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff2-2j6LzbphPVsslEXIWm6IwU8W-j-4wbUSw2vB6rKr38oA/viewform 
.

แหล่งข่าว :  กรป. และ กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

#DLDfamily, #DoWithHeart, #MakeItQuick, #MakeItHappen "

 
0 2653 4444 ต่อ 4172 - 4173
 
International Livestock Strategies and System Development Group
Division of International Livestock Cooperation #DILC 
Department of Livestock Development #DLD 
Ministry of Agriculture and Cooperatives #MOAC 
+66 2653 4444 ext. 4172 - 4173