ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นายสัตวแพทย์

DILC2023 Recruit Vet 3 v1

การรับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กรมปศุสัตว์ ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 - 9 มิถุนายน 2566 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 0 2653 4444 ต่อ 4172 - 4173