กรมปศุสัตว์ร่วมสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 – Phuket, Thailand

กรมปศุสัตว์ร่วมสนับสนุนและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน

Expo 2028 – Phuket, Thailand

ภายใต้หัวข้อ “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity”

Expo 2028 Phuket Thailand

The Road To Expo 2028 Phuket Thailand

         ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ (Specialised Expo) ในปี พ.ศ. 2571 ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่อ Expo 2028 Phuket Thailand ผ่านแนวคิด “ชีวิตแห่งอนาคต แบ่งปัน ความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว” เพื่อนำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างสันติและสอดคล้องกันจากการมีสุขภาพที่ดีและมีความมั่งคั่งอย่างสมดุล ที่ซึ่งทุกชีวิตสามารถเติบโตและงอกงาม ในขณะที่สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู อนาคตที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนมีบทบาทและสร้างความแตกต่างให้แก่โลกใบนี้ได้... อ่านต่อคลิก 

The road to Expo 2028 Phuket Thailand EP1  https://www.youtube.com/watch?v=j1TWEu-fjgM ]

Thailand Wellness Paradise | Expo 2028 Phuket Thailand [https://www.youtube.com/watch?v=kuoLo-oki20]  

แหล่งข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 


การบรรยายสรุปแก่คณะทูตเรื่องการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 – Phuket, Thailand และ งานเลี้ยงรับรอง “Local to Global: Phuket Expo 2028” 

            เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการบรรยายสรุปเรื่องการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 - Phuket, Thailand โดยนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล และงานเลี้ยงรับรอง “Local to Global: Phuket Expo 2028” โดยมีนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน พร้อมผู้เข้าร่วมกว่า 250 คน ประกอบด้วยผู้แทนคณะทูตและกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศประจำประเทศไทย หอการค้าต่างประเทศและหอการค้าร่วมต่างประเทศประจำประเทศไทย สื่อมวลชน และภาคเอกชน... อ่านต่อคลิก
 แหล่งข้อมูล : กระทรวงการต่างประเทศ


 แหล่งข่าว : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

#DLDfamily, #DoWithHeart, #MakeItQuick, #MakeItHappen "

0 2653 4444 ต่อ 1353
International Livestock Strategies and System Development Group
Division of International Livestock Cooperation #DILC 
Department of Livestock Development #DLD 
Ministry of Agriculture and Cooperatives #MOAC 
+66 2653 4444 - 1353