โครงการอบรมออนไลน์หลักสูตร “Applying One Health to Solve Community Health Issue: Lawa Model” (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

โครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “Applying One Health to Solve Community Health Issue: Lawa Model” (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  ระหว่างวันที่ 3 - 28 เมษายน 2566 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 27 มีนาคม 2566)  รายละเอียดคลิก

Applying One Health to Solve Community Health Issue Lawa Mode