ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยาน

ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานการฝังทำลายชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อสุกของกลางลักลอบนำเข้า

ploster