กรป. รวมใจ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

LONG LIVE THE KING 202301 20230717 234840 0000กรป. รวมใจ ถวายพระพรชัยมงคล

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
.......................................
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการและบุคลากรกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 กรป. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th

ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙  กรกฎาคม ๒๕๖๖


 

#DLDfamily, #DoWithHeart, #MakeItQuick, #MakeItHappen "

 
 
 
International Livestock Strategies and System Development Group
Division of International Livestock Cooperation #DILC 
Department of Livestock Development #DLD 
Ministry of Agriculture and Cooperatives #MOAC 
+66 2653 4444 ext. 4172 - 4173