กรป. รวมใจ ถวายพระพรชัยมงคล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

banner

กรป. รวมใจ ถวายพระพรชัยมงคล

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
.......................................
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอขอบคุณอินโฟกราฟิกจาก หน่วยราชการในพระองค์


 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

 

ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th 

ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔  กรกฎาคม ๒๕๖๖


#DLDfamily, #DoWithHeart, #MakeItQuick, #MakeItHappen "

 
0 2653 4444 ต่อ 4172 - 4173
 
International Livestock Strategies and System Development Group
Division of International Livestock Cooperation #DILC 
Department of Livestock Development #DLD 
Ministry of Agriculture and Cooperatives #MOAC 
+66 2653 4444 ext. 4172 - 4173