โครงการอบรมภาษาสำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 14 โดย ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรป. ขอประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมภาษาสำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 14
แก่บุคลากรกรมปศุสัตว์ผู้สนใจทุกท่าน

 

2566 DILC PR KU005LivestockAcademicTalk20

ด้วย ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 จัด "โครงการอบรมภาษาสำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 14"
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 - 28 ตุลาคม 2566
ในรูปแบบ Online และรูปแบบ Onsite 
ซึ่งหลักสูตรที่เปิดสอนมีดังนี้
1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ
2. หลักสูตรภาษาจีน
3. หลักสูตรภาาาญี่ปุ่น
4. หลักสูตรภาษาเกาหลี
5. หลักสูตรภาษาเยอรมัน
6. หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส
7. หลักสูตรภาาาอิตาเลียน
8. หลักสูตรภาษาสเปน
9. หลักสูตรภาษาโปรตุเกส
10. หลักสูตรภาษาเวีดนาม
11. หลักสูตรภาษาเขมร
12. หลักสูตรภาษาอินโดนีเซีย
13. หลักสูตรภาษาพม่า 
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสมัครเรียน Online
สมัครเข้ารับการอบรมเรียนภาษาออนไลน์รุ่นที่ 14 กับ KU Lang  คอร์สภาษาอังกฤษ ภาษายุโรปและภาษาตะวันออก (2,800 บาท)
สมัครเข้ารับการอบรมเรียนภาษาออนไลน์รุ่นที่ 14 กับ KU Lang คอร์สภาษาอังกฤษ ภาษายุโรป และภาษาตะวันออก (3,000 บาท)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสมัครเรียน Onsite
คลิก>>> https://drive.google.com/file/d/1k1XoIYGVDJrQi4JduHPo0zp4IJ0EJ8sg/view?fbclid=IwAR1OccLlxPup85GSIQXaF9BCgtjFpnrlst5MeE01_HXw3eQpbRCqNb9u2ic
สมัครเข้ารับการอบรมเรียนภาษา ONSITE รุ่นที่ 14 กับ KU Lang
ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 24 กรกฎาคม 2566
 

แหล่งข่าว :  กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กรป.

#DLDfamily, #DoWithHeart, #MakeItQuick, #MakeItHappen "

 
0 2653 4444 ต่อ 4172 - 4173
 
International Livestock Strategies and System Development Group
Division of International Livestock Cooperation #DILC 
Department of Livestock Development #DLD 
Ministry of Agriculture and Cooperatives #MOAC 
+66 2653 4444 ext. 4172 - 4173