ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นายสัตวแพทย์

DILC2023 Congratulations Vet 3

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด https://dldforeign.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/apply-job-menu/818-dilc2023-congratulations-vet-3