ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นายสัตวแพทย์

DILC2023 UPDATE Vet 3

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด https://dldforeign.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/apply-job-menu/816-dilc2023-qualified-vet-3