ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

DILC2023 Candidates Vet 3

 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด https://dldforeign.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/apply-job-menu/811-dilc2023-candidates-vet-3