กรป. รวมใจถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

long live the Queen

กรป. รวมใจ ถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
.......................................
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

ผ่านระบบออนไลน์  ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖


#DLDfamily, #DoWithHeart, #MakeItQuick, #MakeItHappen "

 
0 2653 4444 ต่อ 4172 - 4173
 
International Livestock Strategies and System Development Group
Division of International Livestock Cooperation #DILC 
Department of Livestock Development #DLD 
Ministry of Agriculture and Cooperatives #MOAC 
+66 2653 4444 ext. 4172 - 4173