ขอเชิญชวนบุคลากรกรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นอาสาสมัครแบ่งปันเรื่องราวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศด้านความมั่นคงด้านสุขภาพ

shout announcement megaphone woman girl icon 191399

กรมปศุสัตว์  

ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นอาสาสมัครแบ่งปันเรื่องราว

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศด้านความมั่นคงด้านสุขภาพ

ตั้งแต่บัดนี้ - 20 เมษายน 2566

 

Ministry of Public Health of Thailand        กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ    ปิดรับ Stories from the field ภายใต้แผนงานพัฒนาขีดความสามารถด้านสาธารณสุขฉุกเฉินภายใต้ WHO Country Cooperation Strategy 2022 – 2026 ประจำปี 2566  เพื่อรวบรวมเรื่องราวและประสบการณ์ของแต่ละบริบทชีวิตที่หลากหลายในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เพื่อส่งเสริมกำลังใจและเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

 

โลโก้ กรป. โดย ปออาร์ม 1       กรมปศุสัตว์ โดยกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ   จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดกรมปศุสัตว์ที่สนใจร่วมเป็นอาสาสมัครแบ่งปันเรื่องราวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศด้านความมั่นคงด้านสุขภาพ  ส่งใบสมัครพร้อมรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ https://phethai.org/ ภายในวันที่  20 เมษายน 2566 

  file pdf download icon iconscom 68954รายละเอียดคลิก


 แหล่งข่าว :  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

#DLDfamily, #DoWithHeart, #MakeItQuick, #MakeItHappen "

 
0 2653 4444 ต่อ 4172 - 4173
 
International Livestock Strategies and System Development Group
Division of International Livestock Cooperation #DILC 
Department of Livestock Development #DLD 
Ministry of Agriculture and Cooperatives #MOAC 
+66 2653 4444 ext. 4172 - 4173